Εργασία στην Κύπρο...


Η Κύπρος, αν και τα τελευταία χρόνια έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση, παρόλα αυτά παραμένει δημοφιλής εργασίακός προορισμός για τους Έλληνες, λόγο της κοινής γλώσσας, της κοντινής απόστασης αλλά και τα κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά των δύο χωρών.Μέσο Νοίκι: 400€ για γκαρσονιέρα και 700€  για Διαμέρισμα
Δείκτης Ανεργίας: 7,47% (με βάση τις μετρήσεις της Eurostat τον Ιούλιο του 2011)
Κατώτερος Μισθός: 743€
Ημέρες Αδείας: 20
Πηγή: numbeo.com


Για διαβίωση και εργασία στην  Κύπρο μπορείτε να ενημερωθείτε από την πύλη EURES, την Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα:

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=CY&acro=lw&lang=el&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=CY0|%20:

Χρήσιμα  links
http://www.cyprusrecruiter.com/el-GR/default.aspx. http://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/CPSWeb/f001w.jsp
http://ergodotisi.com/default.aspx 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/dmlworkingcon_gr/dmlworkingcon_gr?OpenDocument

Δημόσια γραφεία ευρέσεως εργασίας:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmldistrict_gr/dmldistrict_gr?OpenDocument

Τοπικές Εφημερίδες με ένθετα για εύρεση εργασίας στην Κύπρο.

Find Career Weekly Newspaper:
Μπορείτε να τη βρείτε και στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
http://www. findcareerweekly.com/findcareer/site/index.jsp

Εφημερίδα  Πολίτης : 
Μπορείτε να το βρείτε και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: 
http://www.politisnews.com

Εφημερίδα Φιλελεύθερος:
Μπορείτε να το βρείτε και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα:
http://www.phileleftheros.com

Websites Ευρέσεως Εργασίας:
http:/www.jobincyprus.com
http:/www.careercy.com
http://www.karierakypros.com
http:/www.cyprusrecruiter.com
http:/www.cyprus.kariera.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Κυπριακή Πρεσβεία.  

Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας - Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλ.: + 30 210 3734800
Fax: + 30 210 7258886
 Ιστοσελίδα:
http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Athens.nsf/DMLcontuct_gr/DMLcontuct_gr?OpenDocument

και το Τμήμα Μετανάστευσης
Υπουργείο Εσωτερικών
1457 Λευκωσία 
Κύπρος
Τηλ.: +357 22804502
Φαξ +357 22804587
E-mail: migration@crmd.moi.gov.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου